Berbagi Bersama Menjadi Hidup Lebih Bermakna

Selamat Datang Ramadhan 1434 H


 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد :


Ya Allah, perjumpakanlah kami dengan bulan Ramadhan yang penuh barokah dan jadikanlah Ramadhan kali ini 
lebih baik dari sebelumnya ...
    
       Tak terasa beberapa hari lagi kita  akan ketemu lagi dengan bulan Ramadhan bulan yang penuh berkah, bulan yang didalamnya terdapat malam yang lebih baik dari malam seribu bulan (lailatul qadar), yang pasti  setiap mukmin akan sangat berbahagia dengan kehadiran bulan Ramadhan tersebut,
dan akan
menyambutnya dengan penuh suka cita, berbahagialah dan bersyukur atas nikmat dan karunianya sehingga kita Insya Allah sebentar lagi akan menjalani ibadah puasa,

Firman Allah Swt:

$ygƒr'¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä |=ÏGä. ãNà6øn=tæ ãP$uÅ_Á9$# $yJx. |=ÏGä. n?tã šúïÏ%©!$# `ÏB öNà6Î=ö7s% öNä3ª=yès9 tbqà)­Gs? ÇÊÑÌÈ  

183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

“Barang siapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan(lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya(jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan maka itulah yang lebih baik baginya’ dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui"
     
      Terkait kehadiran Ramadhan, dari Abu Hurairah RA, Ia berkata, tatkala bulan Ramadhan datang Rasulallah SAW bersabda, “Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadhan, bulan yang penuh berkah, Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa, dibuka lebar pintu-pintu surga, ditutup rapat-rapat pintu neraka, dibelenggu tangan-tangan setan, didalamnya terdapat malam yang lebih baik dari seribu bulan, barangsiapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikannya maka sungguh ia terhalang dari kebaikan bulan puasa” (HR Ahmad).        
     
     Hadits tersebut diatas memberikan pelajaran kepada kaum muslimin agar bergembira dengan tibanya bulan Ramadhan. Tidak ada alasan untuk kaum muslimin untuk tidak bergembira, hanya orang-orang yang memiliki kadar keimanan lemah yang tidak akan bergembira menyambut datangnya bulan Ramadhan. Maka, sungguh merugi seseorang yang apabila tiba Ramadhan akan tetapi terhalang untuk mendapatkan kebaikan didalamnya.
   
     Mari kita persiapkan sejak hari ini agar  dalam menjalani ibadah puasa nanti tidak akan menjadi sia sia, bayangkan sobat banyak adik adik kita,  saudara- saudara kita bahkan ada diantara keluarga kita yang tidak bisa lagi berjumpa dengan bulan Ramadhan tahun ini karena mereka telah lebih dulu mendahului kita.
    

Related Posts:

0 Response to "Selamat Datang Ramadhan 1434 H"